Ty te moesz mie wasn wizytwk...

BIBLIOTEKA-Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

BIBLIOTEKA-Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Książka jest naszym towarzyszem w samotności.
Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo
i nie trzeba podłączać jej do prądu.


ZACHĘCAJMY DO CZYTANIA!!!!!
Książki rozwijają wyobraźnię i wrażliwość młodych czytelników, doskonalą ich umiejętność formułowania wypowiedzi,niwelują problemy z ortografią.

Obcowanie z książką, to wspaniała wędrówka w fantastyczny wymiar, która przygotowuje do życia w skomplikowanym i pełnym pułapek rzeczywistym świecie. Lektura tekstów literackich zmusza do myślenia, określenia własnych poglądów i analizy sposobu postępowania.Kontakt z pozytywnymi bohaterami,zdolnymi do prawdziwej miłości, przyjaźni, dpowiedzialności czy altruizmu z pewnością pozostawi ślad w kształtującej się osobowości młodego człowieka.
Zachęcajmy zatem dzieci do kontaktów z literaturą,

BIBLIOTEKA-Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Gronowska 45, 64-100 Leszno
tel. (065)5271220,